دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

>
.:

فایلهای صوتی دومین همایش (96/08/30)

فایل صوتی نشستهای دومین همایش در سایت بارگذاری گردید.

ادامه مطلب1396/09/03

عناوین نشستهای دومین همایش

عناوین نشستهای دومین همایش مشخص گردید


ادامه مطلب1396/08/25

امکان اسکان دومین همایش با هماهنگی

امکان اسکان شرکت کنندگان خارج از اصفهان فراهم گردید...

ادامه مطلب1396/08/20

دومین همایش

دومین همایش از سلسله همایش های «مطالعات مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث» در 30 آبان سال جاری در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.


ادامه مطلب1396/08/15

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر