اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فراخوان مقاله

کمیته علمی همایش مقالات علاقه­ مندان به مطالعات میان رشته ای انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث را در حیطه محورهای مندرج در سایت دریافت می­ دارد. مقالات برتر در چهارمین همایش ارائه خواهند شد.


ادامه مطلب1396/05/24

دومین همایش

دومین همایش از سلسله همایش های «مطالعات مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث» در 23 آبان سال جاری در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب1396/05/24

اولین همایش

نخستین همایش از سلسله همایشهای «مطالعات مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث »در دانشگاه اصفهان برگزار شد.


ادامه مطلب1396/02/19

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر