دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

>
.:

کنسل شدن سومین همایش

دوستان و سروران گرامی
عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم.

ظاهرا همه شرایط و عوامل دست به دست هم داد تا امکان برگزاری همایش ۸ اسفند در تهران مهیا نشود.
بنابراین برنامه کنسل و ان شاء الله در اردیبهشت ۹۷ در اصفهان جبران می شود.
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم ...

ادامه مطلب1396/12/03

فایلهای صوتی دومین همایش (96/08/30)

فایل صوتی نشستهای دومین همایش در سایت بارگذاری گردید.

ادامه مطلب1396/09/03

عناوین نشستهای دومین همایش

عناوین نشستهای دومین همایش مشخص گردید


ادامه مطلب1396/08/25

امکان اسکان دومین همایش با هماهنگی

امکان اسکان شرکت کنندگان خارج از اصفهان فراهم گردید...

ادامه مطلب1396/08/20

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر