دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان مفتخر است همایش ملی مطالعات مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث را برگزار نماید.

 

انسان شناسی فرهنگی شاخه‌ای از انسان شناسی است که فرهنگ را در زمان و مکان مطالعه می‌کند و الگوهای فرهنگی حاکم بر جوامع، شیوه‌های زندگی مردم، باورها و انگاره‌های فرهنگی آنان نظیر خویشاوندی، شهرنشینی، تعلیم و تربیت، مالکیت، تجارت و... را مورد بررسی قرار می دهد.

 

بنابراین ارائه نظام‌مند روش انسان شناسی فرهنگی و متناسب سازی آن برای مطالعات حوزه قرآن و حدیث می‌تواند تحولات عظیمی را در فهم قرآن و حدیث و به تبع آن در فرهنگ جامعه رقم زند و پنجره‌ای برای تابش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان برگشاید.