اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پنل تخصصی با موضوع VR Neurosurgical Simulator در سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانه ای دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

نتایج تحقیقات دکتر حامد آذرنوش (استادیار مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر) در انستیتو عصب‌شناسی مونترال درباره VR Neurosurgical Simulator در پنل کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان ارائه می شود.


ادامه مطلب1396/10/24

داوری مقالات سومین کنفرانس ملّی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» آغاز شد.

در این دوره از کنفرانس 143 مقاله در حوزه‌های مختف مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای به دبیرخانه‌ی کنفرانس ارسال شد که مقالات مرتبط با روانشناسی با 28 درصد بیشترین سهم را داشتند.


ادامه مطلب1396/10/21

پنل «کودکی در ایران: یک مطالعه‌ی طولی 8 ساله» در کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای

پژوهشگران مؤسسه‌ی همنوای رویش برای بار دوم مهمان کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان خواهند بود تا نتایج تحقیقات خود در مورد بازی‌های رایانه‌ای در پروژه‌ی مطالعه‌ی طولی کودکی در ایران را ارائه نمایند.


ادامه مطلب1396/10/18

تقدیر از پایان‌نامه‌های برتر حوزه‌ی بازی‌های رایانه‌ای در حاشیه‌ی کنفرانس

دانشگاه اصفهان در راستای توسعه‌ی پژوهش‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف بازی‌های رایانه‌ای از قبیل علوم انسانی، فنی و هنر، از پایان‌نامه‌های برتر تقدیر به‌عمل می‌آورد.


ادامه مطلب1396/10/08

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر