دبیرخانه همایش
دبیرخانه همایش از فروردین ماه 1397 فعال شده و پاسخگوی سوالات نویسندگان و شرکت کنندگان محترم خواهد بود.
تا تاریخ مذکور در صورتی که نویسندگان سوالی داشته باشند می توانند سوال خود را در محیط تلگرام با دبیر علمی همایش آقای دکتر فروغی به آیدی @d_foroghi40 مطرح نمایند.

تلفن دبیرخانه: در فروردین ماه 1397 اعلام خواهد شد.
دور نگار دبیرخانه: در فروردین ماه 1397 اعلام خواهد شد.
  تاریخ های مهم

دريافت مقالات: از 5 فروردین 1397 تا 31 اردیبهشت 1397

داوري مقالات:از 1 خرداد 1397  تا 31 تیر 1397

 اعلام نتايج داوری مقالات: نیمه دوم مرداد 1397

ثبت نام در همايش: از 1 شهریور 1397 تا 7 شهریور 1397


برگزاری همایش: 4 و 5 مهرماه 1397

تا همایش ...

188
برگزار کنندگان
حامیان