اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اتمام مهلت ارسال مقالات
با سلام
احتراماً به اطلاع می‌رساند که طبق زمانبندی قبلی، مهلت ارسال و ویرایش مقالات به دبیرخانه شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران روز گذشته (۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷) به اتمام رسیده و از امروز، ارسال مقاله به همایش، مقدور نمی‌باشد.

more2018-06-22Voting is1 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

تمدید مهلت ارسال مقالات
با سلام
پیرو درخواست های مکرر شرکت کنندگان در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، به اطلاع می‌رساند که مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش، نهایتاً تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ تمدید شد.

more2018-05-21Voting is4 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
4

نمایه شدن همایش در ISC و CIVILICA
با سلام

به اطلاع شرکت کنندگان در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران می رساند که این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه مرجع دانش (CIVILICA) نمایه شد. مقالاتی که در شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران پذیرش شوند برای نمایه شدن به این دو پایگاه ارسال خواهند شد.

more2018-05-12Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

شیوه صحیح ارسال مقاله در سامانه
پیرو سوال های مکرری که نویسندگان محترم در خصوص شیوه ارسال مقاله به دبیرخانه همایش پرسیده اند توضیحات زیر ارائه می شود:

more2018-04-19Voting is18 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
18

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر