تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

زمان برگزاری کنفرانس

11 و 12 اردیبهشت ماه 1398

مهلت ارسال چکیده مقالات

از 15 آذر ماه تا 20 اسفند ماه 1397

آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام

20 اسفندماه 1397

آخرین مهلت ثبت نام با تاخیر

20 فروردین 1398