تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما


آدرس دبیرخانه کنفرانس

اصفهان- میدان آزادی- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم و فناوری های نوین - گروه زیست فناوری تلفن: 03137934346

دورنگار: 03137932342پست الکترونیک: PPS4@res.ui.ac.ir

کانال تلگرامی کنفرانس: PPS4ui@