| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آدرس کانال اطلاع‌رسانی مربوط به کنفرانس اینترنت اشیاء

به منظور سهولت اطلاع‌رسانی به شرکت‌کنندگان عزیز، کانال اطلاع‌رسانی کنفرانس در شبکه تلگرام ایجاد شده و شما می‌توانید از طریق آدرس زیر عضو کانال شوید. https://t.me/IoT2017Isfahan

آدرس کانال https://t.me/IoT2017Isfahan


بازگشت1396/01/27