| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه‌ زمانبندی ارایه‌ها

دفترچه راهنمای کنفرانس را به همراه برنامه زمانبندی ارایه‌ها می‌توانید از بخش فایل‌ها یا ادامه مطلب دریافت نمایید.

دفترچه راهنما به همراه برنامه زمانبندی ارایه‌ها را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.


بازگشت1396/01/29