صفحه اصلی > تاریخ‌های مهم
.: تاریخ‌های مهم

تاريخ برگزاری کنفرانس : ۳۰-۳۱ فروردین ۱۳۹۶

مهلت ارسال مقالات :۱ بهمن ۱۳۹۵
تمدید مهلت ارسال : ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ۱ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ اعلام نتایج : ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
تاریخ ارسال نهایی مقاله : ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ ۲۳ فروردین

آخرين مهلت ثبت نام در کنفرانس : ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ ۲۲ فروردین