صفحه اصلی > اهداف کنفرانس
.: اهداف کنفرانس

اهداف برگزاری اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء، کاربردها و زیرساخت
  • ایجاد امکان تبادل نظر و اطلاع یافتن از آخرین فعالیتهای پژوهشی و کاربردی در حوزه اینترنت اشیا در ایران و جهان
  • گسترش پژوهش، کاربرد و کسب و کار اینترنت اشیا در ایران